Drejtori i Inspektimit dhe Trajnimeve

Endrit Musaj

Përfundon studimet universitare me kohë të plotë 1997 – 2001, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetit e Tiranës, dega Histori, specialist historie. Nga viti 2004 dhe në vazhdim, i punësuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, fillimisht si administrator dokumentesh, më pas specialist arkivist, përgjegjës i sektorit Audiovizual, i sektorit të Komunikimit, Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit, Dokumentacionit dhe Shërbimeve të Publikut dhe aktualisht drejtor i Drejtorisë së Inspektimit dhe Trajnimit.

Përfundon studimet në sistemin “Master i Nivelit të Dytë” në degën Histori, drejtimi “Histori”, në vitin 2009 – 2011. Në përfundim diplomohet “Master i Nivelit të Dytë” në Histori. Në vitin 2018 merr titullin Doktor Shkencash në degën e Historisë.

Njohës shumë i mirë i gjuhës gjermane dhe angleze. Autor i shumë botimeve shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ka ndjekur të gjitha nivelet e specializimit në fushën arkivore të organizuara nga DPA. Ka lindur në Tiranë më 29 nëntor 1978

Struktura