Objekte Muzeale

Furçë pastrimi
Furçë rreth 20 vjeçare, e përdorur për praktika të ndryshme pastrimi, i gjendur në laboratorin e restaurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave.
Peshore
Peshore e vitit 1962 e markës Gjermane - Veb Oschatyer Waagenfabrik, gjendet në laboratorin e restaurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave.
Peshore
Peshore historike e markës Meopta Praha nga Çeko - Sllovakia, gjendet në laboratorin e restaurimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave.