Botime te AQSH

Dokument i Numerizuar - Sinteza dhe përvoja europiane
Viti: 2001
Historia Arkivit Qendror të Partisë Punës të Shqiptërisë
Autori: Kujtim Nako, Viti: 2004
Praktika Arkivore Në Shqipëri
Autori: Mihallaq Pela, Viti: 2003, Çmimi: 600 Lekë
Shërbimi Arkivor Në Shqipëri
Autori: Mihallaq Pela, Viti: 2001