Botime te AQSH

1- Manual Teoriko-Praktik për dokumentet dhe Arkivat në Shqipëri
Dr. Ivan Loli Tiranë, 2023
2- Musine Kokalari në dokumentet arkivore
Myrteza Sharra Tiranë, 2023
3- Marrëdhëniet e PPSh-së me partitë dhe lëvizjet marksiste-leniniste jashtë kampit socialist, v. II
Armando Boçe Arbër Bilbili Tiranë, 2023
4- Dokumente të reja arkivore për Bajram Currin
Vera Lushaj (Malsia) Tiranë, 2023
5- Kongresi i Beratit dhe shpallja e Autoqefalisë
Autorët: Ardit Bido dhe Myrteza Sharra. Tiranë, 2022
6- Marrëdhëniet e PPSH-së me partitë dhe lëvizjet marksiste-leniniste jashtë kampit socialist
Vëllimi I Armando Boçe Arbër Bilbili Tiranë, 2022
7- Justin Godarti përmes dokumenteve arkivore
Gjergj Totozani Tiranë, 2022
8- Misionet aleate në Shqipëri gjatë Luftës së Dytë Botërore (1943-1944)
Lorenc Agalliu Endrit Musaj Tiranë, 2022
9- 100- vjetori i themelimit të Muzeut Kombëtar 1922-2022
Vëllimi I Elsa Saka Dorian Koçi Tiranë, 2022
Acta et diplomata res Albanie mediae aetatis. I
Riardhja e veprës së rëndësishme.
Albanie 1933-1944. Honneur de l'Homme
Preparee par la Direction Generale des Archives de la Republique d'Albanie.
Arkiva të hapur në shoqëri të hapur
Nga Shaban Sinani. Tiranë 2002.
Arkivi Qendror Shtetëror
Broshurë AQSH.
Byzantine and Post-Byzantine Manuscriptus in Albania Catalogue of the exhibition
Tiranë 2012.
Dokument i Numerizuar - Sinteza dhe përvoja europiane
Viti: 2001
Dokumente arkivore. Vëllimi XI
Beqir Meta. Afrim Krasniqi. Hasan Bello.
Dokumente në gjuhën frënge në Arkivin Qendror Shtetëror
Fonde personale dhe familjare. Udhërrëfyes tematik.
Dokumente për Çamërinë 1912-1939.
Kaliopi Naska
Dy rilindës shqiptarë, Kristo Luarasi dhe Shahin Kolonja
Dokumente. Përgatitur për botim nga Koço Luarasi.
Fjalor i terminologjisë arkivore
Shqip, anglisht, frengjisht, italisht, gjermanisht, spanjisht, holandisht. Stefan Koçi.
Fondi zanor Krijimtari muzikore e shekullit XX.
Katalog. Tiranë 2002.
Heronj të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare
Përmbledhje dokumentesh
Historia Arkivit Qendror të Partisë Punës të Shqiptërisë
Autori: Kujtim Nako, Viti: 2004
Ismail Qemali
Përmbledhje dokumentesh.
Kanunorë të shoqërive shqiptare. I 1870-1936.
Vëllimi I. Prof. Petraq Pepo. Mihallaq Pela. Tiranë, 2007.
Kodik i vogël Kodik i vogël në gjuhën greke.
Kodik i vogël në gjuhën greke.
Kodikët e Shqipërisë
Botim shkencor, kritik i ilustruar.
Mali i Zi në dokumentet arkivore shqiptare
Crna Gora u Arhivskim Dokumentima Albanija. Tiranë, 2001.
Marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1945-1948
Dokumente. Tiranë 1996.
Miniatura dhe piktura mesjetare në Shqipëri. (Shek. VI-XIV)
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave. Akademia Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.
Politikë Antikombëtare e Enver Hoxhës
Pleniumi i II i KQ të PKSH. Tiranë 1995.
Praktika Arkivore Në Shqipëri
Autori: Mihallaq Pela, Viti: 2003, Çmimi: 600 Lekë
Rezistenca e popullit shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore
Album fotografik.
Shqipëria në historinë e luftës së ftohtë
Udhërrëfyes i Arkivit Qendror Shtetëror. Dhurata Islami. Kujtim Nako. Tiranë 2007.
Shërbimi Arkivor Në Shqipëri
Autori: Mihallaq Pela, Viti: 2001
Udhërrëfyes i pronarëve dhe i pronave në krahinën e Elbasanit
Tiranë 2008.
Udhërrëfyes i pronarëve dhe i pronave në krahinën e Vlorës
Nga Petrika Thëngjilli. Tiranë 2006.