Rregjistri i Dokumenteve RHK në Pronësi të privatëve

Nr
Emri i Subjektit që e Posedon
Vendi në të cilin ndodhet Dokumenti (adresa)
Viti i Dokumentit
Emërtimi i Fondkrijuesit
Mënyra e posedimit të dokumentit RHK
Përshkrimi i shkurtër i dokumentit
Sasia e fletëve
Numri i kontaktit i subjektit
Shënime
1
Eros Hoxha
Tirane
20.11.1912
-
Me blerje
autorizime te parise se Peqinit dhene parfaqesuesve te tyre (Dervish Bej Elbasanit, Mahmut Kaziu) per te marre pjese ne kuvendin e delegateve per shpalljen e pavarsise se Shqiperise me 28.11.1912
6
0674789351
Personi qe i posedon keto dokumente eshte koleksionist
2
Eros Hoxha
Tirane
1904 -1945
-
Me blerje
Dokumente dhe fotografi te familjes Libohova dhe Vlora ne shqip, frengjisht, osmanisht, italisht
30
0674789351
Personi qe i posedon keto dokumente eshte koleksionist