Drejtori i Arkivit Qendror Shtetëror

Armant Vogli

Armant Vogli ka përfunduar studimet “Master Shkencor” në Teknologji Informacioni pranë Albanian University, Gjatë viteve 2007-20016 ka ka punuar në sektorin privat, në fushën e Teknologjisë së Informacionit. Prej vitit 2017punon pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. Specialist në sektorin e Teknologjisë së Informacionit, Përgjegjës i Sektorit të Evidencës Qendrore,Digjitalizimit dhe Mikrofilmimit dhe Drejtor i Drejtorisë së Evidencës,Digjitalizimit dhe Laboratorit të Restaurimit.
Pjesëmarrës në Konferenca shkencore me temë historike dhe arkivore brenda dhe jashtë vendit.
Armant Vogli ka lindur në Lushnje më 14 tetor 1984. Është i martuar dhe baba i dy vajzave.

Struktura