Laboratori Qendror i Restaurimit

Laboratori Qendror i Restaurimit në DPA është i vetmi laborator për restaurimin e dokumenteve në Shqipëri. Krahas dokumenteve tona, ne restaurojmë edhe dokumente që janë në pronësi të privatëve, pavarësisht moshës dhe shkallës së dëmtimit të tij. Tarifa e restaurimit përllogaritet bazuar në proceset e punës që duhen kryer.

Nëse keni një dokument për restaurim, plotësoni të dhënat e poshtëshënuara dhe do të kontaktoheni brenda dy ditësh pune nga restauratorët tanë për të lënë një takim me qëllim kqyrjen e ndërhyrjeve të nevojshme dhe llogaritjen e tarifës përkatëse shtetërore.

Përshkruani llojin e dokumentit me sa më shumë detaje
Përshkruani dëmtimin që ka dokumenti me sa më shumë detaje
foto duhet të tregoj të gjithë dokumentin, përfshi dëmtimin
Shënim
Nëse dërgoni të dhëna të pasakta, veçanërisht numër telefoni ose email, DPA nuk mban përgjegjësi për pamundësinë e kontaktit me ju. Ditën që do të caktohet me restauratorin për të vizituar DPA duhet të keni me vete letërnjoftimin/pasaportën tuaj dhe dokumentin që doni të restauroni.
Kërkesa juaj është pranuar.
Ju do të kontaktoheni brenda 48 orëve me telefonatë ose email për procedurat e mëtejshme. 
Oops! Something went wrong while submitting the form.